top of page

Endringer.no sikrer enkel og oversiktlig sakbehandling
for alle aktører på prosjekt

Samle all endringshåndtering på ett sted - for deg

i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen

listevisning v2.PNG

Spar tid og penger

Minimer timer med manuelt arbeid, ekstra

kvalitetssikring, og lagring i flere systemer

Økt forutsigbarhet

Få tidlig oversikt og kontroll på all økonomi tilknyttet endringer i prosjektet,
med sanntidsstatus for alle saker

Sikre sporbarhet

Unngå personavhengig saksbehandling, med en systembasert løsning som sikrer automatisk loggføring

Om oss

Utviklet av
og for bransjen

Vi har selv vært i dine sko og erfart problemet med uoversiktlig endringshåndtering i bransjen

I_D_Teamet_til_AF_Gruppen_AF_07674_Foto_Thomas_Haugersveen.JPG

Trygg saksbehandling
på ett sted

Endringer.no er en skreddersydd løsning for endringshåndtering, som veileder brukeren i alle steg fra en sak opprettes til den er ferdig behandlet

Vederlagsjustering

Spesifiser alle kostnader på postnivå, med henvisning til NS og kontrakt

Dokumentasjon

Samle dokumentasjon fra hele saksflyten,

med automatisk loggføring av all aktivitet

Påminnelse om svarfrister

Sett opp egendefinerte varslinger  for å sikre at alle saker blir besvart innen fristen

bottom of page